16-05-2018 - Møde i Kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra punkt:

Download Video


Specify time:
Download link will be sent to your email.
#t1 - 111 - Godkendelse af tillægsdagsorden til Kommunalbestyrelsesmøde den 16. maj 2018#89 - Godkendelse af, at betingelserne for, at Søren Kjærsgaard (V) udtræder af Kommunalbestyrelsen, er opfyldt#t1- 112 - Godkendelse af, at betingelserne for, at Sine Agerholm (L) udtræder af Kommunalbestyrelsen, er opfyldt#90 - Godkendelse af revideret vedtægt for Ældrerådet#91 - Godkendelse af integrationsrådets forretningsorden#92 - Godkendelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område#93 - Beslutning om delegation af planer#94 - Beslutning om revisionens delberetning for 2017#95 - Orientering - beretning om revisionsaftale#96 - Godkendelse af Lejerbos projekt for skæve boliger på Tåstrup Byvej i Holbæk#97 - Orientering om magtanvendelse 2017#98 - Beslutning om budgetrevision 2 2018#99 - Borgerrådgiverens årsberetning 2017#100 - 100. Orientering om opfølgning på borgerrådgiverens årsberetning 2017#101 - Beslutning - Anlægsbevilling til udvikling af langsigtet plan for fysiske rammer i skoler og børnehuse#102 - Beslutning om 1. behandling af forslag til lokalplan 3.52 Boligområde ved Holbæk Have, etape 1, samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 43#103 - Godkendelse af takst for socialtilsyn Øst godkendelser af private virksomheder og foreninger, der varetager arbejdsgiveransvaret i BPA-ordninger#104 - Orientering - Status på salg af ejendomme#105 - Beslutning om at bemyndige borgmesteren til at møde på den ordinære generalforsamling i FORS Holding A/S 2018#106 - Beslutning - Ejerskab af den grønne struktur i Holbæk Have og frigivelse af midler til projektudviklingen#107 - Beslutning - Nyt klubhus til Jyderup Boldklub#108 - Beslutning om salgspriser på ejendomme - maj 2018#109 - Beslutning om salgspriser på ejendomme - maj 2018 (Lukket punkt)

Se eller gense byrådsmødet 16. Maj 2018. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 226
De sidste 24 timer: 2
De sidste 7 dage: 8
Den seneste måned: 55
Det seneste år: 226
There is no video in the channel yet. There is no video yet.