27-06-2018 - Møde i Kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#114 - Godkendelse af dagsorden til møde i Kommunalbestyrelselsen d. 27. juni 2018#115 - Beslutning om delegation af plan for boliger i Udby#116 - Orientering om Kommunens grønne regnskab for 2017#117 - Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 2.84 Boliger ved Gl. Ringstedvej (Revideret forslag)#118 - Godkendelse af ny model for organisering af valgbemandingen på valgdagen#119 - Beslutning om indgåelse af finansiel leasingaftale vedr. ejerlejlighed 1B, Sports alle 1 (Multihal, svømmehal og badmintonhal)#120 - Godkendelse af byggeregnskabet for servicearealer på Søbæk Have#121 - Beslutning om trafikforanstaltninger omkring sportsbyen#122 - Beslutning om frigivelse af midler til projektudvikling af de fysiske rammer for børne- og ungetandplejen#123 - Beslutning om frigivelse af midler til trafikforbedringstiltag#124 - Beslutning om omprioritering af midler til renovering af Ringstedvej i Mørkøv#125 - Beslutning - Etablering af parkeringspladser ved Vipperød station#126 - Beslutning om renovering og udvikling af Ahlgade#127 - Beslutning om forsikring af frivillige indsatser#128 - Beslutning om ny økonomisk politik#129 - Beslutning om anlægsbevilling til jordflytning i Sportsbyen#130 - Beslutning om flytning af budget til drift og vedligeholdelse af kommunens bygninger til Økonomiudvalget#131 - Beslutning om vedtagelse af effektiviseringer#132 - Beslutning om nedsættelse af Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering og godkendelse af kommissorium for projektudvalget#133 - Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 3.80 Boligområde ved Oldhøjen samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 42#134 - Beslutning om supplerende høring af lokalplanforslag 3.81#135 - Beslutninger i forhold til Jyderup Handleplan#136 - Beslutning - Frigivelse af anlægsmidler til Holbæk Havn#137 - Beslutning om tagrenovering - Svinningehallen#138 - Initiativsag fra Radikale Venstre - beslutning om afholdelse af kommunalbestyrelsesmøder i lokalområderne#139 - Beslutning - Indgåelse af procesaftale om retssag - Lukket Punkt

Se eller gense byrådsmødet 27. Juni 2018. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 462
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 462
There is no video in the channel yet. There is no video yet.