12-09-2018 - Møde i Kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#171 - Godkendelse af dagsorden til Kommunalbestyrelsesmøde d. 12. september 2018#172 - Beslutning om udpegning af nyt medlem til Integrationsrådet#173 - Beslutning om endelig vedtagelse af kommuneplan 2017#174 - Beslutning om godkendelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017 - udvidelse af Kvarmløse - Tølløse vandværk#175 - Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 2.87 Dagligvarebutik ved Tåstrup Møllvej, Holbæk Vest samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 4 Bydelscenter Tåstrup Møllevej#176 - Beslutning om godkendelse af salg af Tåstrup Byvej 37, Holbæk#177 - Beslutning om godkendelse skema B for renovering af Boligselskabet Sjællands afdeling 01-406 Svinget og Isefjordsvej, Holbæk#178 - Beslutning om budgetrevision 3 2018#179 - Beslutning - anlægsbevilling til udvikling af en fælles boligstrategi på ældre- og det specialiserede voksenområde#180 - Beslutning - Kommunal anbefaling af ansøgninger om prækvalifikation til nye helhedsplaner i Ladegårdsparken & Vangkvarteret#181 - Beslutning om dispensation fra lokalplanens anvendelsesbestemmelse for Roskildevej 264 i Vipperød#182 - Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 3.53 Boligområde ved Holbæk Have, etape 1 samt kommuneplantillæg nr. 43#183 - Beslutning om ekspropriation, sti ved Maglesø#184 - Beslutning om etablering af parkeringspladser ved Havnevej#185 - Beslutning om frigivelse af midler til trafikforbedringstiltag#186 - Beslutning - Daghaver ved Ladegårdsalleen#187 - Beslutning om kriterier for anvendelse af midler fra udviklingspuljen#188 - Grønne Hjerter i Regstrup#189 - Orientering - Opfølgning på bemærkning i revisionens delberetning for 2017#190 - Orientering om byudviklingsinitiativer i havneområdet

Næste møde i Kommunalbestyrelsen er 12. september. 18.00, transmissionen vil starte ca. 10 min før.

Denne video er set i alt: 263
De sidste 24 timer: 5
De sidste 7 dage: 36
Den seneste måned: 263
Det seneste år: 263
There is no video in the channel yet. There is no video yet.