12-12-2018 - Møde i Kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#255 - Beslutning om 2. behandling af Lokalplan 2.87 Dagligvarebutik ved Tåstrup Møllevej (UDGÅET)#239 - Godkendelse af dagsorden til Kommunalbestyrelsesmøde d. 12. december 2018#240 - Godkendelse af nyt administrationsgrundlag for § 18 puljen#241 - Godkendelse af Kvalitetstandard personlig pleje og praktisk hjælp, november 2018#242 - Beslutning om at flytte Det aktive Center i St. Merløse#243 - Beslutning om repræsentant til at lede åstedsforretning ved ekspropriation af sti ved Maglesø#244 - Beslutning om studietur for Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse til Skills#245 - Beslutning om budgetrevision 4 2018#246 - Beslutning af proces for udarbejdelse af budget 2020-2023#247 - Beslutning om låneoptag til vedligehold af Orøfærgen#248 - Beslutning - Forlængelse af frist for byggepligt på Karré 3, Holbæk Havn#249 - Beslutning om godkendelse af byggeregnskabet for Plejecentret i Tølløse#250 - Beslutning om godkendelse af anskaffelsessummen (skema B) for Lejerbos almene boliger på Slotshaven, Holbæk#251 - Beslutning om godkendelse af anskaffelsessummen (skema B) for Lejerbos almene boliger på L. C. Worsøesvej, Holbæk#252 - Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 6 - udvidelse af Tølløse-Kvarmløse Vandværk#253 - Beslutning om vedtagelse af takster på det specialiserede område samt Social Tilsyn Øst#254 - Beslutning om 1. behandling af Forslag til lokalplan 20.22 Bålhytte på Munkholm samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 2.#256 - Principbeslutning om at ekspropriere arealer til ny sti langs Tuse Næs Vej#257 - Beslutning om igangsætning af forsøgsprojekt med fredeliggørelse af Ahlgade (UDGÅET)#258 - Beslutning om midlertidig dispensation efter Planloven til etablering af parkering ved Isefjords Allé 32#259 - Beslutning om udsættelse af kollektiv trafik til sportsbyen#260 - Beslutning om takster for servicevejvisninger#261 - Beslutning om godkendelse af forslag til kommuneplantillæg for erhvervsområde ved Regstrup og lokalplanforslag 14.11 for et biogasanlæg#262 - Beslutning om tillæg nr. 4 til Holbæk Kommunes Spildevandsplan 2016-2020#263 - Beslutning om renseanlæg#264 - Beslutning om tildeling af støtte til 3 landsbyfornyelsesprojekter#265 - Beslutning om tildeling af midler fra Puljen Rum til Fællesskab I efteråret 2018#266 - Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2019#267 - Godkendelse af Uddannelsesplan 2019#268 - Beslutning om kompensation efter forsinkelse af Holbæk Sportsby#269 - Beslutning om legalitetsgodkendelse af FORS´ takster på vand, spildevand og varme#270 - Beslutning om udmøntning af budgetaftale 2019 på folkeskoleområdet#271 - Beslutning om salgspriser på ejendomme - december 2018#272 - Initiativsag fra Dansk Folkeparti - beslutning om bekæmpelse af måger og indfangning af vilde katte

Se eller gense Kommunalbestyrelses mødet 12. December 2018. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 700
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 700
There is no video in the channel yet. There is no video yet.