22-04-20 – Møde i kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#82 - Godkendelse af dagsorden til kommunalbestyrelsesmøde d. 22. april 2020#108 - Tilllægsdagsorden - Godkendelse af tillægsdagsorden til kommunalbestyrelsesmøde d. 22. april 2020#83 - Beslutning om plan for genåbning af dagtilbud og skoler i Holbæk Kommune#84 - Beslutning om godkendelse af skema B for renovering af Vestsjællands Almene Boligselskabs afdeling 34 Solholmsvej, Svinninge#85 - Beslutning om oversendelse af årsregnskab 2019 til revision#86 - Beslutning om valg af steder for afholdelse af dialogmøder i lokalområderne i 2020 m.v.#87 - Beslutning om lukning af Ungekollegiet og etablering af botilbud til udsatte voksne i bygningerne#88 - Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Søbæk Have - 4 nye boliger#89 - Beslutning om godkendelse af samarbejdsaftalen mellem Lejerbo og Holbæk Kommune om anvisning, udlejning og drift af boligerne i Apotekerhaven og Slotshaven, Holbæk#90 - Beslutning om mellemfinansiering af Holbæk Art 2020#91 - Beslutning om at indgå benyttelsesaftale med DCH Jyderup vedr. Skamstrupvej 18B i Mørkøv#92 - Beslutning om placering af nyt plejecenter i Holbæk by#93 - Beslutning om nedrivning af bro nr. 156 på Ebberupvej ved Hvalsø#94 - Beslutning om anlægsmidler - Ringvejen i Regstrup#95 - Beslutning om omdisponering af midler vedr. Digemosevej#96 - Beslutning om endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 18.05 for boliger ved Camillevej, Soderup Vest#97 - Beslutning om forslag til lokalplan 11.21 og kommuneplantillæg 10 for Naturområde ved Skarresø#98 - Beslutning om godkendelse af forslag til lokalplan 2.93 for Erhvervsområdet Tåstrup Syd samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 26#99 - Godkendelse af spildevandsplan herunder miljøvurdering af spildevandsplan for Holbæk Kommune 2020-2030#100 - Legalitetsgodkendelse af regulativ for vand.#101 - Orientering om status på arbejdet i Projektudvalget for Unge og Uddannelse - februar 2020#102 - Orientering om Ungdomskriminalitetsnævnets arbejde#103 - Orientering om årsrapport for kommunalt tilsyn 2019#104 - Beslutning om dispensation fra lugtkravet - Hørløkkevej 9/Bøgebjergvej 1, 4520 Svinninge#105 - Initiativsag fra V - beslutning om at fjerne lukkedagene i 2020#110 - Tilllægsdagsorden - Beslutning om forlængelse af høringsperiode for solcelleanlæg ved Svinninge

Se eller gense kommunalbestyrelsemødet 22. April 2020. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 259
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 6
There is no video in the channel yet. There is no video yet.