17-06-20 Møde i kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#152 - Godkendelse af dagsorden til kommunalbestyrelsesmøde d. 17. juni 2020#153 - Beslutning om godkendelse af tillæg til kvalitetsrapport for skolerne 2019-2020#154 - Beslutning om studietur til Klimafolkemødet i Middelfart#155 - Ny erhvervspolitik 2020#156 - Beslutning om midlertidig forlængelse af forsøgsordningen med borgerforslag#157 - Status på kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2020+#158 - Godkendelse af handleplaner til imødegåelse af forventet merforbrug ved Budgetrevision 2 Socialudvalg#159 - Godkendelse af handleplaner til imødegåelse af forventet merforbrug ved Budgetrevision 2 - Børn og Skole#160 - Beslutning om navnerettigheder til udendørs idrætsfaciliteter udenfor Holbæk by#161 - Beslutning om lån til Holbæk Rideklub til nyt staldtag#162 - Beslutning om frigivelse af yderligere midler til Svinninge kunstgræsbane#163 - Beslutning om vedtægter for Sjællands Teater#164 - Beslutning om offentlig høring af forslag til nyt regulativ for Gyrstinge Sø#165 - Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 2.95 og kommuneplantillæg nr. 22 for byudvikling på Jernstøberigrunden - Sag nr. 19/38190#166 - Beslutning om midlertidig dispensation for lokalplan nr. 90's anvendelsesbestemmelse - Industriområdet Rørvangsvej#167 - Beslutning om valg af metode til vurdering af behov for beskyttelse af boringsnære beskyttelsesområder#168 - Beslutning om etablering af spejlbassin ved Brostræde og Østre Havnevej, iht. Helhedsplanen for Holbæk Havn#169 - Beslutning om igangsætning af ny planlægning for islamisk kulturcenter på ejendommen Mellemvang 5, Holbæk#170 - Beslutning om indsatser for at blive Klimakommune Plus#171 - Orientering om Holbæk Kommunes Grønne Regnskab for 2019#172 - Orientering cykelstisprojekter, Søstrup-Megacenteret og Stigs Bjergby-Mørkøv-Skamstrup#173 - Orientering om trafiksikkerhedsprojekter#174 - Orientering om vedligehold af ejendomme, veje mv. fremrykket som følge af covid-19

Se eller gense kommunalbestyrelsesmødet 17. juni 2020. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 958
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 1
Den seneste måned: 6
Det seneste år: 19
There is no video in the channel yet. There is no video yet.