26-08-2020 Møde i kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#182 - Godkendelse af dagsorden til kommunalbestyrelsesmøde d. 26. august 2020#183 - Godkendelse af ny styrelsesvedtægt#184 - Beslutning om tilbagekaldelse af delegation af planer for boligområde ved Peder Vævers gård, Tølløse#185 - Godkendelse af sagsbehandlingsfrister på social- og beskæftigelsesområdet 2020#186 - Beslutning om studietur vedrørende udarbejdelse af ny arkitekturpolitik og byrumsplan#187 - Beslutning om godkendelse af boligstrategi#188 - Beslutning om godkendelse af beredskabsplan og -politik#189 - Beslutning om grøn nærvarmestrategi for kommunens ejendomme#190 - Beslutning om garantistillelse for lån til Fors Vand Holbæk A/S#191 - Beslutning om at stille ejendommen i Worsøes Have vederlagsfrit til rådighed for opførelse af skæve boliger#192 - Beslutning om revideret ejerstrategi for FORS#193 - Godkendelse af anbefalinger fra Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering#194 - Godkendelse af aftaler om Sorø og Lejre kommuners udtræden af Vestsjællands Brandvæsen#195 - Beslutning om nyt plejecenter i Holbæk by#196 - Beslutning om 3. fordelingsrunde for Corona-kompensation på Kultur området#197 - Beslutning om støtte til etablering af ny udspringsfacilitet i Ugerløse Friluftsbad#198 - Beslutning om lejeaftale vedr. etablering og brug af åben terrasse til udendørs træning, Holbæk Sportsby#199 - Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Brorfelde Observatorium, samt orientering om arbejdernes stade#200 - Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan 1.54 for Filmtorvet i Holbæk#201 - Beslutning om godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 27 og lokalplan nr. 13.02 Alkes Have, Knabstrup, til udsendelse i offentlig høring#202 - Beslutning om godkendelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 29 og Lokalplanforslag 1.56 for Karré 5 Holbæk Havn til udsendelse i offentlig høring#203 - Beslutning om midlertidig dispensation fra lokalplan 50-43 Plejecenteret Elmelunden i Jyderup#204 - Omlægning af kommunens skove til urørt skov#205 - Beslutning om forlængelse af udeservering på parkeringsarealer#206 - Frigivelse af midler til brorenoveringer#207 - Beslutning om ansøgning om at indgå i DK2020-samarbejdet#208 - Orientering om Socialtilsyn Øst’s årsrapport 2019#209 - Beslutning om bevilling til ny materielgård

Se eller gense kommunalbestyrelsesmødet 26. august 2020. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 331
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 4
Det seneste år: 331
There is no video in the channel yet. There is no video yet.