18-11-20 Møde i kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#278 - Godkendelse af dagsorden til kommunalbestyrelsesmøde d. 18. november 2020#279 - Godkendelse af, at John Harpøth (O) forbliver medlem af Skatteankenævnet#280 - Beslutning om midlertidig forbud om retslig og faktisk råden over ejendom#281 - Beslutning om etablering og medfinansiering af dyrehave ved Holbæks Grønne Lunge#282 - Godkendelse af ligestillingsredegørelsen 2017 - 2020#283 - Beslutning om godkendelse af skema A for renovering af Vestsjællands Almene Boligselskabs afdeling 2 Lindevej 8 A-F, Jyderup#284 - Beslutning om udmøntning af ekstramidler til UngHolbæk Fritid og Forebyggelse i 2021#285 - Godkendelse af handleplaner til imødegåelse af forventet merforbrug på Socialudvalget#286 - Beslutning om udarbejdelse af grundlag for evt. indgåelse af driftsoverenskomst vedr. 10 klasse med EUC Nordvestsjælland#287 - Beslutning om frigivelse af midler til løbende udgifter i forbindelse med nyt plejecenter i Holbæk By#288 - Beslutning om reviderede vedtægter for fonden Holbæk i Pinsen#289 - Beslutning om fornyet ansøgning i Rum til Fællesskab vedr. projekt Udvikling af Knabstrup RC-center.#290 - Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan 9.01, for boliger på Kirkebakken i Kundby#291 - Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 19.12 for boligområde ved Peder Vævers Gård og kommuneplantillæg 28#292 - Beslutning om høringslængde og delegation i forbindelse med plansager#293 - Principbeslutning om at ekspropriere arealer i forbindelse med etablering af cykelstierne Søstrup-Megacenteret og Stigs Bjergby-Mørkøv-Skamstrup#294 - Orientering om udviklingsplanen for Vangkvarteret - status efterår 2020#295 - Orientering om cykelstiprojekter, Søstrup-Megacenteret og Stigs Bjergby-Mørkøv-Skamstrup, efterår 2020

Se eller gense kommunalbestyrelsesmødet 18. november 2020. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 217
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 20
Den seneste måned: 217
Det seneste år: 217
There is no video in the channel yet. There is no video yet.