16-12-2020 Møde i kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#297 - Godkendelse af dagsorden til kommunalbestyrelsesmøde d. 16. december 2020#298 - Godkendelse af tilsynspolitik for kommunalt tilsyn på plejecentre og fritvalgsområdet#299 - Godkendelse af Kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp 2021#300 - Beslutning om Budgetrevision 4#301 - Beslutning om fremrykning af betalinger til virksomheder#302 - Beslutning om det videre forløb med borgerforslag#303 - Beslutning - anmodning om frigivelse af 150.000 kr. fra Destination Sjælland til markedsføring#304 - Beslutning om finansiering af anlæg via salgsindtægter#305 - Beslutning om garantistillelse for lån til Svinninge Vandværk#306 - Beslutning om godkendelse af skema A for renovering af Boligselskabet Sjællands afdeling 01-407 Riffelhavevej, Holbæk#307 - Beslutning om godkendelse af skema A for renovering af Lejerbo Holbæks afdeling 079-0 Labæk, Holbæk#308 - Beslutning om ommærkning af almene familieboliger i Vangkvarteret i Holbæk til almene ungdoms- og ældreboliger#309 - Beslutning om godkendelse af takster på det takstfinansierede område#310 - Beslutning om legalitetsgodkendelse af Fors A/S' takster på vand og spildevand samt orientering om takster for varme#311 - Beslutning om udarbejdelse af Udviklingsplan for Holbæk bymidte, herunder nedsættelse af en politisk arbejdsgruppe#312 - Godkendelse af Vestsjællands brandvæsens nye vedtægter 2021#313 - Beslutning om udmøntning af ekstramidler til UngHolbæk Fritid og Forebyggelse i 2021#314 - Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Søbæk Have#315 - Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2020-2021#316 - Godkendelse af Uddannelsesplan 2021#317 - Beslutning om partnerskab om erhvervsuddannelser 2020-23#318 - Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til renovering af Anders Larsensvej 5-9, HUSC fase 2#319 - Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til skolernes læringsmiljøer#320 - Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til planlægning af nyt børnehus i Holbæk By#321 - Beslutning om at kautionere for den selvejende institution Æglageret#322 - Beslutning om stillingtagen til fremtidigt kommunalt engagement i Galeasen Hjalm#323 - Beslutning om frigivelse af anlægstilskud på 400.000 kr. til "Meget Mere Merløse" afsat i budget 2021#324 - Beslutning om endelig vedtagelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 27 og forslag til Lokalplan nr. 13.02, Alkes Have, i Knabstrup#325 - Beslutning om endelig vedtagelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 29 og Lokalplanforslag 1.56 for Karré 5 Holbæk Havn#326 - Beslutning om vedtagelse af kommissorium for strategisk varmeplanlægning#327 - Beslutning om ændring af tidsbegrænsningen på to p-arealer i Holbæk Bymidte#328 - Beslutning om nyt koncept for borgermøder i forlængelse af effektivisering i budget 2021-2024#329 - Beslutning om Vision Belysning i Holbæk havn#330 - Beslutning om frigivelse af midler til vintermateriel#331 - Beslutning om konvertering af parkeringspladser til elbilparkering#332 - Beslutning om godkendelse af høringssvar til Region Sjællands forslag til Råstofplan 2020#333 - Beslutning om trafikbestilling 2021 - kollektiv trafik#334 - Beslutning om frigivelse af midler til trafiksikkerhedsforanstaltninger#335 - Orientering om Trafiksikkerhedsprojekter#336 - Orientering om status på anlægsprojekter igangsat under rammebeløb frigivet ved budgetvedtagelse og som følge af covid-19

Se eller gense kommunalbestyrelsesmødet 16. December 2020. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 158
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 7
Den seneste måned: 32
Det seneste år: 158
There is no video in the channel yet. There is no video yet.