06-01-21 Møde i Kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Godkendelse af dagsorden til kommunalbestyrelsesmøde d. 20. januar 2021#2 - Beslutning om valg af delegerede til KL's Kommunalpolitiske Topmøde 2021#3 - Godkendelse af Kvalitetsstandard Transport til vaccination for Covid-19#4 - Beslutning om proces for udarbejdelse af budget 2022-2025#5 - Beslutning af budgetramme for budget 2022#6 - Beslutning om at deltage i afprøvning af intravenøs behandling#7 - Beslutning om godkendelse af byggeregnskabet (skema C) for Vestsjællands Almene Boligselskabs boliger i etape 2 på Vølunden i Holbæk#8 - Beslutning om godkendelse af byggeregnskabet (skema C) for Vestsjællands Almene Boligselskabs afdeling Præstemarken i Jyderup#9 - Beslutning om forslag til Kommuneplan 2021 godkendes til udsendelse i offentlig høring#10 - Beslutning om godkendelse af tilsagn til almene familieboliger i Alkes Have, Knabstrup#11 - Beslutning om salgspriser på ejendomme - januar 2021#12 - Beslutning om tildeling af midler fra puljen Rum til Fællesskab til Torslunde Gadekær#13 - Beslutning om tilpasning af krav for puljen i Rum til fællesskab#14 - Beslutning om valg af samarbejdspartner til opførelse af nyt plejecenter i Holbæk by#15 - Beslutning om ny skolestruktur pr. 1 august 2021#16 - Beslutning om valg af totalentreprenør til Knabstrup Skole og Børnehus#17 - Beslutning om valg af totalentreprenør til Knabstrup Skole og Børnehus#18 - Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 1.57 og Kommuneplantillæg 30 for etageboliger Havnevej 46 - 48#19 - Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til forlængelse af Skagerakvej#20 - Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til udskiftning af Dommerstibroen#21 - Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til etablering af cykelstierne ved Søstrup og Mørkøv#22 - Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til færdiggørelse af fortove ved Holbæk Havn#23 - Beslutning om anlægsbevilling til etablering af sti til sikker krydsning under L.C. Worsøesvej#24 - Beslutning om midlertidig dispensation fra anvendelsesbestemmelserne i lokalplan 2.26 (Megacentret)#25 - Beslutning om midlertidig dispensation fra anvendelsesbestemmelserne i lokalplan 6 (Omfartsvejen - Megacentret)#26 - Beslutning om midlertidig dispensation for anvendelsesbestemmelse i lokalplan 1.11 (Erhvervsområde i Tølløse)#27 - Beslutning om delegationsplan for vejmyndigheden#28 - Beslutning om sammenlægning af børnehusene Stormøllen og Munkevænget#29 - Orientering om redegørelsen om Holbæk Kommunes økonomiske tilsyn med Behandlingsstederne Søbæk i perioden 2007-2017#30 - Orientering om licitationsresultat på etablering af spejlbassiner på Holbæk Havn#31 - Orientering om realisering af anlægsbudget 2021#32 - Initiativsag fra Enhedslisten - Coronabonus til frontmedarbejdere

Se eller gense kommunalbestyrelsesmødet 20. Januar 2021. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 332
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 1
Det seneste år: 7