17-03-2021 Møde i kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#63 - Godkendelse af dagsorden#64 - Godkendelse af, at Solveig Rasmussen (O) udtræder af Kommunalbestyrelsen#65 - Godkendelse af revideret Ældrepolitik 2021#66 - Godkendelse af sagsbehandlingsfrister på social- og beskæftigelsesområdet 2021#67 - Beslutning om delegation af kompetence i forbindelse med det kommende kommunal- og regionsrådsvalg og om åbningstiden på valgstedet på Orø#68 - Beslutning om Holbæk Kommunes lånoptagelse#69 - Beslutninger vedr. Holbæk Sportsby - opfølgning på forlig#70 - Beslutning om genudbud eller hjemtagelse af kommunens rengøringsopgave#71 - Beslutning om godkendelse af tilsagn til almene familieboliger på Orø samt ansøgning om engangstilskud til etablering af boliger på Orø#72 - Beslutning om overførsel fra 2020 til 2021#73 - Godkendelse af ny model for organisering af valgbemandingen på valgdagen#74 - Beslutning om ressourcer og prioritering på plan- og byggesagsområdet#75 - Beslutning om anerkendelse af medarbejdernes indsats under COVID-19 i Holbæk Kommune#76 - Beslutning om erhvervs-, kultur- og socialpakke 2021#77 - Beslutning om ombygning af Stestrup skole og børnehus#78 - Beslutning om ny tildelingsmodel på folkeskoleområdet pr. 1. august 2021#79 - Beslutning om omprioritering af anlægsmidler til renovering af bygninger m.m.#80 - Beslutning om omprioritering af anlægsmidler til tandklinik i Holbæk by#81 - Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til multibane på Hjortholmskolen, Tølløse#82 - Beslutning om frigivelse af anlægsbudget til nyt tag hos Holbæk Rideklub#83 - Beslutning om frigivelse af anlægsbudget til den selvejende institution Æglageret#84 - Beslutning om kommunal mellemfinansiering ifm. renovering af skibet Hawila#85 - Beslutning om bevillinger til en særlig indsats i Undløse#86 - Beslutning om cross- og MTB faciliteter i Sportsbyen#87 - Beslutning om Projekt Tuse Naturpark#88 - Beslutning om ændring af kriterier for støtte til landsbyfornyelsesprojekter i Holbæk Kommune#89 - Beslutning om frigivelse af midler til entreprenørmaskiner og specialkøretøjer#90 - Beslutning om mandat til at indrette kviktestcentre i lokalområder

Se eller gense kommunalbestyrelsesmødet 17. marts 2021. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 515
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 7