21-04-21 Møde i kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#93 - Godkendelse af dagsorden#94 - Beslutning om organisationsændring pr. 1. august 2021#95 - Beslutning om delegation af beslutningskompetence vedrørende automatisk nedlukning i forbindelse med lokal udbrudshåndtering af Covid-19 smitte#96 - Godkendelse af kommunale rammer og retning for frihedsforsøget på folkeskoleområdet#97 - Beslutning om delegering af kompetence til skolerne i forbindelse med frihedsforsøget#98 - Beslutning om 10-årig uopsigelig lejeaftale af Dyrehavevej 39, Tølløse, matr.nr. 2b, Tølløse Hgd, Tølløse#99 - Frigivelse af anlægsmidler til etablering af ladestandere#100 - Beslutning om oversendelse af årsregnskab 2020 til revision#101 - Godkendelse af udkast til aftale om Odsherred Kommunes udtræden af Destination Sjælland#102 - Beslutning om udvikling af bedre 10. klassetilbud#103 - Beslutning om skærpet praksis for miljøgodkendelser og håndhævelse på husdyrbrugsområdet#104 - Nye affaldsordninger for pap,farligt affald,mad- og drikkekartoner samt tekstiler#105 - Beslutning om valg af cykelstiprojekter til statens cykelstipulje#106 - Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan 5.08 og kommuneplantillæg nr. 32, for bofællesskab i Udby Syd#107 - Beslutning om at søge vejforløb påvirket ved tilslutningerne ved Jyderup når forlængelsen af Kalundborgmotorvejen vedtages#108 - Beslutning om tildeling af støtte til to landsbyfornyelsesprojekter på Tuse Næs#109 - Beslutning om midlertidig dispensation for anvendelsesbestemmelse i lokalplan 2.60 (Erhvervsområde Megacenter II, vestbyen Holbæk)#110 - Beslutning om udsendelse af Forslag til Lokalplan 4.17, for fritidsområde bag Orø Hallen på Orø, i 4 ugers høring#111 - Beslutning om at udvikle en forenklet aftalemodel om drift til små projekter på mindre arealer i lokalområderne#112 - Beslutning vedr. henvendelse fra Ugerløse Lokalforum#113 - Beslutning om Elbusser på linje 501A og 502#114 - Beslutning om frigivelse af midler til igangsætning af cykelstiplan#115 - Beslutning om at arbejde mere med landsbyfornyelse#116 - Beslutningssag: Administrationsgrundlag for behandling af ansøgninger om etablering af ladestandere#117 - Beslutning om godkendelse af Kommuneplantillæg nr. 33 og forslag til lokalplan 5.09 - Bevarende lokalplan for Udby, Tuse Næs, til udsendelse i høring#118 - Orientering om trafiksikkerhedsprojekter#119 - Initiativsag fra F - Retningslinjer for store solenergianlæg i Holbæk Kommune

Se eller gense kommunalbestyrelsesmødet 21. april 2021. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 479
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 18