16-06-2021 Møde i kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#150 - Godkendelse af dagsorden#151 - Beslutning om deltagelse i en advokatundersøgelse af et eventuelt erstatningsansvar for de tidligere bestyrelsesmedlemmer i NVPRO/Campus#152 - Beslutning om nedsættelse af politisk arbejdsgruppe med det formål at øge borgernes tryghedsoplevelse ved Holbæk Station#153 - Beslutning om opkrævning af skorstensfejerbidrag, bidrag til dige- og pumpelag samt gebyr for rottebekæmpelse.#154 - Beslutning om kommunalbestyrelsesmedlemmers og opstillede kandidater til KV21s besøg på institutioner og andre kommunale arbejdspladser#155 - Beslutning om ny økonomisk politik#156 - Beslutning om godkendelse af tilsagn til almene familieboliger i Vølunden etape 3, Holbæk#157 - Beslutning om at vedtage Udviklingsplan for Holbæk bymidte 2021 - 2031#158 - Beslutning om salg af Holbækhus#159 - Beslutning om ny 10-årig lejeaftale om leje af stadeplads i St. Merløse#160 - Beslutning om 10-årig uopsigelig lejeaftale af stadeplads på Ahlgade#161 - Beslutning om 10-årig uopsigelig lejeaftale af Dyrehavevej 39, Tølløse, matr.nr. 2b, Tølløse Hgd, Tølløse#162 - Beslutning om garantistillelse for lån til Næsby Vandværk, Orø#163 - Beslutning om fremrykning af betalinger til virksomheder#164 - Beslutning om godkendelse af facilitetsanalyse#165 - Beslutning om anlæg af fire nye Padelbaner i Holbæk Sportsby 2021#166 - Beslutning om tilskud til padel- og fodtennisbaner i Tuse#167 - Beslutning om procesplan for opførelse af nyt teater på Holbæk Havn#168 - Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til etablering af skøjtebanen Isrosen#169 - Beslutning om delvis ophævelse af lokalplan B303.1 i Kundby#170 - Beslutning om endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 16 (1) og forslag til lokalplan 2.91 - Ungdomsboliger Lundemarksvej 24#171 - Beslutning om godkendelse af Lokalplanforslag 11.25 for Jyderup nord Børnehus#172 - Beslutning om godkendelse af Lokalplanforslag 7.11 og forslag til kommuneplantillæg nr. 18 for solcelleanlæg ved Severinsminde#173 - Beslutning om igangsætning af trafikanalyse i Jyderup og søge bedre trafikafvikling ved Knabstrup i forbindelse med forlængelsen af Kalundborgmotorvejen#174 - Beslutning om frigivelse af midler til forbedring af adgangen til stierne ved Maglesø#175 - Beslutning om fredning af Tempelkrog Nord#176 - Beslutning om samarbejde med Den Danske Naturfond i Åmosen#177 - Beslutning om udlæg til fjernelse af spærring i Åmose Å#178 - Beslutning om indsats for natur og biodiversitet#179 - Beslutning om nyt kommissorium for Holbæk Natur- og Miljøforum#180 - Beslutning om at gøre brug af evt. Corona-sommerpakke til Orø-færgen og særordning til beboere på Orø#181 - Beslutning om anbefaling af driftsoverenskomst med EUC Nordvestsjælland vedr. Eud10 og EUD20/20#182 - Beslutning om anlægsbevilling til tilpasning af Svinninge skole#183 - Beslutning om kompetenceoverdragelse vedrørende kildesorteret organisk dagrenovation#184 - Beslutning om nye affaldsordninger for borgerne i Holbæk Kommune#185 - Beslutning om ny styrelsesvedtægt for folkeskolerne#186 - Beslutning om indfasningsmodel af stigende affaldstakster for borgerne i Holbæk Kommune#187 - Orientering om udvikling i restancer for borgere og virksomheder#188 - Orientering om trafiksikkerhedsprojekter#189 - Orientering om 10. klassecenterets overvejelser om aktiviteter i frihedsforsøget 2021-2024

Se eller gense kommunalbestyrelsesmødet 16. juni 2021. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 631
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 2
Det seneste år: 631