27-04-22 – Møde i kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#60 - Godkendelse af dagsorden#61 - Valg af medlemmer til Vurderingsankenævnet og Folkeoplysningsudvalget#62 - Beslutning om kommunalbestyrelsens deltagelse på Folkemødet 2022#63 - Beslutning om tilpasning af anlægsbudget 2022-2026#64 - Beslutning om oversendelse af årsregnskab 2021 til revision#65 - Beslutning om den fremtidige udformning af dagsordenspunkterne#66 - Beslutning om deltagelse i studieture, kurser og årsmøder mm.#67 - Beslutning om at bemyndige borgmesteren til at møde til generalforsamling i Fors#68 - Beslutning om garantistillelse for lån til Fors Affald Holbæk A/S#69 - Beslutning om tillæg til benyttelsesaftale med Turlandet Tuse Næs#70 - Beslutning om anlægstilskud til skaterpark i Svinninge#71 - Beslutning om at sende forslag til lokalplan - 11.26 Bødkervej Syd, Jyderup, og Kommuneplantillæg nr. 5 i offentlig høring.#72 - Beslutning om at sende Lokalplanforslag 12.09 og forslag til kommuneplantillæg nr. 7 for solcelleanlæg ved Mørkøv i offentlig høring#73 - Beslutning om studietur og orientering om proces vedr. udarbejdelse af en arkitekturpolitik#74 - Beslutning om godkendelse af digitale kultur-infotavler ved Holbæk by#75 - Beslutning om tidsbegrænsning for parkering ved el-ladestandere i Holbæk by#76 - Beslutning om fremtidige trafikale forhold på Diget#77 - Beslutning om at sende projektforslag for fjernvarmeforsyning af det nye boligområde ved Kalvehaven i høring hos berørte parter#78 - Beslutning om at sende forslag til Strategisk Varmeplan i høring#79 - Beslutning om salg af en del af vejareal#80 - Beslutning om godkendelse af skema B for renovering af Vestsjællands Almene Boligselskabs afdeling 2 Lindevej 8 A-F, Jyderup#81 - Beslutning om godkendelse af anskaffelsessummen (skema B) for almene familieboliger i Vølunden etape 3, Holbæk#82 - Godkendelse af integrationsrådets årsberetning 2021#83 - Orientering om Årsrapport 2021 for Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering#84 - Orientering vedrørende høringsperioden for effektiviseringsforslag til budget 2023#85 - Initiativsag fra Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti - afslag på ansøgning om svineproduktion på Orø

Se eller gense kommunalbestyrelsesmødet 27. april 2022. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 277
De sidste 24 timer: 1
De sidste 7 dage: 6
Den seneste måned: 93
Det seneste år: 277