28-01-2016 - Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Godkendelse af dagsorden til mødet d. 28. januar 2016#2 - Beslutning om fremtidens idrætsbillede i Holbæk by - Holbæk Svømme-, idræts- og sundhedscenter tildeling af kontrakt#3 - Beslutning om eksisterende idrætsfaciliteter#4 - Beslutning - Prioritering af salgsprovenu fra Holbæk Have#5 - Beslutning om byudvikling i havneområdet i Holbæk#6 - Beslutning om en ny styrelsesvedtægt#7 - Holbækhus anvendes til midlertidig boligplacering af flygtninge eller udbydes til salg#8 - Godkendelse af anlægsbevilling til etablering af elevator#9 - Godkendelse af anlægsbevilling til fornyelse af kommunens legepladser i 2016#10 - Beslutning om anlægsbevilling til p-plads og afsætningsmulighed - Sofielundskolen#11 - Beslutning om integrationsstrategien spor 2#12 - Beslutning om delegering af lokalplaner#13 - Forslag til kommuneplantillæg og Lokalplan 1.49 for Holbæk Havneby 1. behandling#14 - Videre proces med forholdene ved dobbeltsporet - Tølløse, Soderup og Vipperød#15 - Godkendelse af forslag til Miljøvurdering af Holbæk Kommunes spildevandsplan 2016-2020#16 - Beslutning om anlægsbevilling til renovering af tag på både Vipperødhallen og tilhørende cafeteria bygning#17 - Orientering - Økonomi- og aktivitetsopfølgning 11 2015#18 - Orientering om koncernledelsens strategiplan 2016#19 - Beslutning om udpegning af nye suppleanter til Hegnssynet#20 - Beslutning om salg af ejendomme og grunde - Januar 2016#21 - Beslutning om godkendelse af salgspriser på ejendomme og grunde - januar 2016 (Lukket punkt)#22 - Orientering om forventet sagsforløb i lejeforhold (Lukket punkt)

Næste møde i Byrådet den 28. januar 2016 kl. 18.00. Transmissionen starter ca. 10 minutter før.

Denne video er set i alt: 393
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 0
There is no video in the channel yet. There is no video yet.